برچسب های تبلیغاتی

برچسب های تبلیغاتی

اگر همکاران در فروشگاه خود فضایی دارند که می توان آن ها را مشابه تصاویر زیر با برچسب تبلیغاتی پوشاند،در صورت تمایل می توانند ضمن اعلام ابعاد با منابع تهیه کالاهایشان تماس بگیرند.

 

برای مشاهده تصاویر برچسب های تبلیغاتی اجرا شده اینجا کلیک کنید.