کارت ویزیت

کارت ویزیت

همکاران می توانند در صورت نیاز به کارت ویزیت برای فروشگاهشان با انتخاب یکی از کارت های زیر و اعلام شماره آن به دفتر مرکزی با شماره تلفن 88674061,62-021 خانم گرجی تماس بگیرند و کارت ویزیت با نام فروشگاه ، آدرس ، تلفن ، ایمیل و یا هرگونه اطلاعات مورد نیازشان را ظرف چند هفته بصورت رایگان دریافت کنند .