فاکتور فروش

فاکتور فروش

همکاران می توانند در صورت نیاز به فاکتور فروش خام و یادداشت ( طبق نمونه زیر ) برای فروشگاه خود ، تقاضای خود را از طریق منابع تهیه کالاهایشان به اطلاع مجموعه گلستانی رسانده و در صورت موجود بودن از آنها بصورت رایگان بهره مند شوند .