کشف قلم نی 1400 ساله ساسانی در کاوش های باستان شناسی در غار هستیجان

public://news/کتیبه با قلم نی غار هستیجان 1400 ساله ساسانی_0.jpg

کشف قلم نی 1400 ساله ساسانی در کاوش های باستان شناسی در غار هستیجان

محمدرضا نعمتی سرپرست فصل اول کاوش‌های باستان‌شناسی در غار زل هستیجان اعلام نمود که در میان یافته های این گروه می توان به قلم نی اشاره نمود که هنوز بقایای مرکب بر روی آن وجود دارد و با آن کیتبه‌های پهلوی ساسانی بر روی چرم کتابت می‌شده است.

این قلم به طول   ۱۰/۵ سانتیمتر و قطر ۸ میلیمتر از جنس نی می باشد که قدمت آن به 1400 سال پیش باز می گردد

 اهمیت این کشف از آن جهت است که تاریخ استفاده از این ابزار با کشف این قلم نی جا به جا شد، چون تا پیش از این قدمت قلم نی به دوره صفوی بازمی گشت اما الان می توانیم با قاطعیت بگوییم که قلم نی قدمت ساسانی دارد و به ۱۴۰۰ سال پیش باز می گردد